چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 کلیات 
- استانداردهای نرم افزاری
. سیستم های کاربردی
. ابزارهای تولید نرم افزار
. سیستم های عامل
. نرم افزارهای تسهیلاتی عمومی 

- استانداردهای سخت افزار
. سیستم های متوسط و سرویس دهنده
. ایستگاههای کاری
. کامپیوترهای کوچک
. تجهیزات جانبی
    . چاپگر
       . چاپگر معمولی
       . چاپگر شبکه


- استانداردهای شبکه
. استانداردهای اینترنت و شبکه IP
 . شبکه محلی LAN
 . امنیت
 
 
امتیاز دهی