چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
معاونت طراحی و توسعه :

طراحی و توسعه سامانه های اطلاعاتی قریب به چهار دهه در شرکت ملی نفت ایران حاصل بکارگیری منابع انسانی متخصص و عزم راسخ مدیریت کلان صنعت به بهره مندی از فناوری روز و نگرش سیستماتیک می باشد.

با توجه به پیچیدگی و عظمت صنعت نفت از سالیان دور نیاز به سامانه های اطلاعاتی اختصاصی نمایان بود و رفته رفته این نیازمندی با ظهور فناوری های جدید اطلاعات و ارتباطات بیشتر گردید، به طوری که هسته اصلی کسب وکار بدون این سامانه هاکه به مثابه رگهای اعصاب برای بدنه کسب و کار هستند قادر به ادامه فعالیت نمی باشد.

با توجه به اینکه در صنعت نفت بیشتر امور بالادستی و حتی پایین دستی اختصاصی هستند و به این سبب نیاز مبرم به واحدی پویا و توانمند برای طراحی و توسعه سامانه های کلان در سطح صنعت بزرگ نفت، اجتناب ناپذیر است. گسترش و توسعه این واحد در سطح معاونت برای واحد مدیریت فاوای نفت دور از انتظار نبوده و با تولید سامانه های مکانیزه و معمولاً اختصاصی در سطح شرکت ملی نفت و صنعت نفت، وزارت نفت را به پیشرو بودن در رسیدن به حد و استانداردهای دولت الکترونیکی یاری نموده است. با توجه به بیش از ٣ دهه تولید و بکارگیری سامانه های اطلاعاتی، طیف وسیعی از برنامه های کاربردی از رده کامپیوتر های بزرگ تا سامانه های نوین مبتنی بر ریزکامپیوترها را در بر می گیرد و قریب به ٦٠ سامانه در کل صنعت نفت نقشی فعال و مستمر را به نمایش گذاشته است.
 
 
امتیاز دهی