چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه اطلاعات بالادستی
هدف : ذخیره و بازیابی کلیه اطلاعات تولید شده در حوزه های مختلف بالادستی نفت که شامل زمین شناسی، حفاری، ژئوفیزیک، پتروفیزیک، مهندسی مخزن، مهندسی بهره برداری و تاسیسات سطح الارضی می‌باشد.
گستره و حجم فعالیت : کلیه میادین نفت و گاز کشور که در مراحل اکتشافی، توسعه و تولید می‌باشند.
نوع اجراء : بصورت پیوسته (Online) امکان تغذیه اطلاعات از سر چاهها و مناطق عملیاتی وجود دارد.
ذینفعان داخل سازمان : حوزه بالادستی صنعت نفت شامل مدیریت اکتشاف، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی مناطق مرکزی، شرکت فلات قاره، مهندسی و توسعه نفت، مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی، مدیریت پژوهش و فناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت، شرکت نفت خزر و شرکت نفت و گاز پارس
ذینفعان خارج از سازمان : کلیه شرکتهای پیمانکار که پروژه‌های بالادستی را اجرا می‌نمایند.
سال شروع بهره‌برداری : فاز اول : سال ١٣٨٨
پروژه مطالعات جامع میادین : مهرماه سال ١٣٨٨
اجزاء سامانه :
  • زمین شناسی
  • حفاری
  • ژئوفیزیک
  • پتروفیزیک
  • مهندسی مخزن
  • مهندسی بهره برداری
  • تاسیسات سطح الارضی
 
امتیاز دهی