چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه عملیات بارگیری ، تخلیه و مخازن پایانه‌های نفتی ایران
هدف : ثبت اطلاعات عملیاتی بارگیری و تخلیه نفتکش‌ها، محاسبات انواع نفت‌خام ورودی به مخازن پایانه‌ها و محاسبات مخازن، تهیه آمار و اسناد نفتکش‌ها و کلیه محاسبات مرتبط، نگهداری و تهیه بانک اطلاعاتی عملیات
گستره و حجم فعالیت : شرکت پایانه‌های نفتی ایران، پایانه‌های خارگ، عسلویه و نکا
نوع اجراء : پیوسته (Online) تحت Web با بیش از ١٠٠ برنامه
قابلیت اجراء : متمرکز و غیرمتمرکز با پوشش‌دهی عملیاتی بصورت پیوسته (Online)
ذینفعان داخل سازمان : واحدهای مرتبط با عملیات بارگیری و تخلیه در هر یک از پایانه‌های نفتی شامل اسناد، کنترل مرکزی، آزمایشگاه، میترینگ، مسئولین بارگیری و پایلوت
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٤
اجزاء سامانه :
•عملیات بارگیری
•عملیات تخلیه
•عملیات روزانه (آمار و مخازن)
•عملیات کنترل
•عملیات میترینگ
•عملیات آزمایشگاه


 
 
امتیاز دهی