چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 اتوماسیون اداری مکانیزمی است در راستای بهبود بهره وری سازمان از طریق اعمال مدیریت اثر بخش و کارا بر مجموعه فعالیتهای سازمان با بهره گیری از موارد ذیل:

         • گردش الکترونیکی مکاتبات در سطح سازمان
        • حذف کاغذ از چرخه مکاتبات اداری
        • بهبود ارتباطات درون سازمانی
        • جستجوی آسان در اطلاعات ذخیره شده
        • اعمال کنترل مناسب بر کاربران
        • پاسخگویی سریع و به موقع به مراجعان
        • ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات


هدف : 

         • ایجاد تحول در نظام اداری و خدمت رسانی
        • حذف مکاتبات کاغذی و انجام آن بصورت مکاتبات الکترونیکی ( Paperless )
         • حذف بایگانی های کاغذی و ایجاد بایگانی الکترونیکی
        • حذف کارتابل مدیران و جایگزینی کارتابل الکترونیکی
        • تبادل الکترونیکی نامه در درون سازمان
        • افزایش سرعت پاسخگویی به ارباب رجوع
        • کاهش چشمگیر هزینه ها
        • ارتقاء فرهنگ کار با کامپیوتر توسط کارکنان
        • امکان تبادل نامه های الکترونیکی با سایر ادارات خارج از مجموعه صنعت نفت

گستره و حجم فعالیت : تمامی مدیران(در تمامی سطوح سازمانی)،رؤسا،کارشناسان، کارمندان دبیرخانه، تایپ و بایگانی
نوع اجراء : Windows Based و Web Based
قابلیت اجراء : در کل صنعت نفت به صورت غیر متمرکز و در هر شرکت و واحدهای ستادی به صورت متمرکز می باشد
ذینفعان داخل سازمان : اکثر واحدهای صنعت نفت
ذینفعان خارج از سازمان : : ارباب رجوعان، سازمانهای مختلف دریافت و ارسال کننده مکاتبات به صنعت نفت و دستگاههای نظارتی.
سال شروع بهره‌برداری : در سالهای مختلف به تفکیک هر واحد از سیستم اتوماسیون اداری بهره برداری نموده است.
اجزاء سامانه : •سیستم کارپوشه
•سیستم مکاتبات
•سیستم مدیریت گزارشات
•سیستم مدیریت واحدهای ثبت
•سیستم تقویم و سررسید
•سیستم نامه الکترونیکی
•سیستم مدیریت نمابر
•سیستم مدیریت سازمان
•سیستم ایجاد فرم


 
 
امتیاز دهی