چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه اطلاعات مدیران ارشد EIS (Executive Information System)

هدف : مکانیزه کردن رؤیت گزارشات ارسالی واحدهای ذیربط به دفتر وزیر و انجام عملیات آماری و تحلیل و مقایسه‌ای برروی اطلاعات تغذیه شده.

گستره و حجم فعالیت : چهار شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش، گاز و پتروشیمی به همراه ستاد وزارت نفت که آمار خود را به دفتر وزارتی ارسال می‌دارند.

نوع اجراء : به صورت پیوسته (Online) برروی شبکه Intranet داخلی نفت و به صورت web based

قابلیت اجراء : Client Server با دورة زمانی اجرای روزانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی به صورت پیوسته (Online) انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : مدیریت نظارت بر تولید شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، امور بین‌الملل، ستاد وزارت نفت، شرکت پالایش و پخش، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دفتر وزیر نفت.

ذینفعان خارج از سازمان : آمارهای مختلف برای سازمانهای نظارتی.

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٨٧

اجزاء سامانه : •بارگذاری Data Uploading
•پیگیری بارگذاری Upload Tracking
•نمایش اطلاعات به صورت جدول و نمودار Data Table View- Data Graph View
•گزارش آماری و تحلیلی از اطلاعات موجود به صورت جدول و نمودار Data Report
•امکان تصمیم‌گیری برای مدیران ارشد


 
 
امتیاز دهی