چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه یکنواخت مالی شرکت ملی نفت ایران

هدف : کلیه عملیات مالی، بودجه، هزینه‌های جاری و هزینه‌های عمرانی شرکت ملی نفت ایران را پوشش می‌دهد. تمامی اسناد مالی ساخته شده توسط سامانه‌های حقوق‌ و دستمزد، کالا و ترابری به این سیستم تغذیه شده و مورد پردازش قرار می‌گیرند. علاوه بر این کلیه اسناد صادره از حسابداری‌ها و امور مالی‌های واحدهای مختلف نیز وارد سیستم می‌گردند.

گستره و حجم فعالیت : کلیه واحدهای تابعه صنعت نفت غیر از شرکت ملی گاز ایران و با حجم تقریبی ١٢٠٠٠٠٠ تراکنش مالی در ماه.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) شامل بیش از ٣٠٠ برنامه کاربردی.

قابلیت اجراء : در مراکز کامپیوتر شمال و جنوب و بصورت Remote در پتروشیمی و با دورة زمانی ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی از طریق ترمینالهای کاربران ذیربط انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : کلیه واحدهای حسابداری و امور مالی تابعه صنعت نفت غیر از شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های واگذار شده (خصوصی).

ذینفعان خارج از سازمان : پیمانکاران، وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان حسابرسی کل کشور و نهاد ریاست جمهوری.

سال شروع بهره‌برداری : سال ١٣٦٢ که تاکنون چندین بار بررسی و مورد تغییر و تحول قرار گرفته است.

اجزاء سامانه : •بدهکاران و بستانکاران


•پیمانکاران


•بودجه جاری


•بودجه عمرانی


•دفاتر قانونی


•دفتر روزنامه دفتر کل


•ترازنامه


•شرحی ازهر سیستم اختصاصی ، امکان استفاده کلیه واحدهای آن دستگاه ازهر سیستم اختصاصی و نحوه استفاده زیر مجموعه های سازمانی از هر سیستم اختصاصی مکانیزه .


 
 
امتیاز دهی