چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه حسابداری صنعتی

هدف : محاسبه قیمت تمام شده محصولات با سناریوهای مختلف، محاسبه قیمت تمام شده و خدمات جانبی و محصولات فرعی، محاسبه ضایعات واحدها و بهای آنها.
امکان شناسایی هزینه‌های فاقد ارزش افزوده، شفاف نمودن میزان تأثیر عوامل هزینه و عناصر هزینه .
گزارشات لازم برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی.

گستره و حجم فعالیت : شرکت ملی پالایش و پخش،کلیه شرکت‌های پالایش نفت و بعضی از شرکتهای بهره‌بردار نفت و گاز.

نوع اجراء : پیوسته (Online) شامل بیش از٩٤٠ برنامه کاربردی.

قابلیت اجراء : متمرکز و غیرمتمرکز، سامانه به صورت لحظه‌ای بروزرسانی میشود و گزارشات لحظه‌ای و ماهیانه و سالانه تهیه می‌گردد.

ذینفعان داخل سازمان : شرکت ملی پالایش وپخش که شامل 9 شرکت پالایش نفت می‌شود و شرکتهای بهره‌بردار نفت و گاز.

ذینفعان خارج از سازمان : امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٧٦ و در حال حاضر سیستم در حال توسعه برای محاسبه قیمت تمام شده در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میباشد.

اجزاء سامانه : •جدول و پارامترها
•تعریف ارتباطات برونی واحدها
•تعریف ارتباطات درونی واحدها
•ثبت اطلاعات مقداری
•گزارشهای سیستم
•کنترل‌های سیستم
•حفاظت و دسترسی
•گزارشهای مدیریت
•گزارشهای سالانه
•بودجه و عملیات
•گزارشات صورتهای مالی سالهای گذشته
•گزارشات صورتهای مالی سال جاری
•کنترلهای‌سیستم‌در مورد اجرای گزارشهای صورتهای مالی
•تعریف میادین نفت و گاز
•تعریف واحدهای عملیاتی
 
 
امتیاز دهی