چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه یکنواخت دستمزد کارگران

هدف : انجام کلیه محاسبات مربوط به دستمزد و مزایای قانونی کارگران رسمی، قراردادی، تحت پوششی و کارمندان قراردادی مدت معین- افزایش سرعت و دقت در عملیات حسابداریها و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری

گستره و حجم فعالیت : شاغلین در سه شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه زیرپوشش

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٢٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی اجرای ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی بصورت Online انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها، تدوین روشها و مقررات مالی، حسابداری واحدهای مختلف، مرکز کامپیوتر مناطق نفتخیز جنوب، تدوین مقررات اداری و استخدامی، اداره بودجه

ذینفعان خارج از سازمان : سازمان تأمین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک‌های عامل پرداخت

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٦٣-١٣٦٢

اجزاء سامانه :
•پرداخت علی‌الحساب نیمه‌ماه
•بیمه
•مالیات
•مالی دستمزد
•تامین آتیه
•بیمه پارسیان و کارت ثمین
•نگهداری اطلاعات مدیریتی
•پیش‌بینی بودجه سالیانه


 
 
امتیاز دهی