چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه یکنواخت حقوق کارمندان

هدف : انجام کلیه محاسبات مربوط به حقوق و مزایای قانونی کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی صنعت نفت، افزایش سرعت و دقت در عملیات حسابداری‌ها و جلوگیری از پرداخت‌های تکراری

گستره و حجم فعالیت : شاغلین در سه شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش، پتروشیمی و شرکت‌های تابعه زیرپوشش حدود ٨٠ هزار نفر

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٥٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی اجرای ماهانه که تغذیه اطلاعات و اسناد ورودی بصورت پیوسته (Online) انجام می‌گیرد.

ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها، تدوین روشها و مقررات مالی، حسابداری واحدهای مختلف در سه شرکت اصلی نفت، پالایش و پخش و پتروشیمی، تدوین مقررات اداری و استخدامی

ذینفعان خارج از سازمان : سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک‌های عامل پرداخت

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٦١

اجزاء سامانه : •مالیات
•وامها
•مالی حقوق
•برگشت اطلاعات به پرسنل
•تامین آتیه
•شهدا
•بیمه پارسیان و کارت ثمین


 
 
امتیاز دهی