چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه ترازنامه و صورت هاي مالي و ريز هزينه ها

هدف : نمايش وضعيت دارائيها و بدهيها و حقوق صاحبان سهام شركت ملي نفت ايران و همچنين طبقه‌بندي حسابهاي‌دائمي‌شركت‌كه وضعيت مالي‌شركت‌را در پايان دورة‌مالي نشان ميدهد و نمايش ريزاسناد هزينه.

گستره و حجم فعالیت : شركت ملي نفت، خطوط لوله و مخابرات، پالايش و پخش و شركتهاي پالايشي كه تعداد كاربران به ٦٧ نفر ميرسد.

نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) و شامل بیش از ١٣٠ برنامه کاربردی

قابلیت اجراء : متمركز و غيرمتمركز سامانه كه به صورت لحظه‌اي بروزرساني ميشود و گزارشات بصورت لحظه‌اي و ماهيانه و سالانه تهيه مي‌گردد.

ذینفعان داخل سازمان : شركت ملي نفت ايران، خطوط لوله و مخابرات، بهداري و بهداشت، شركت نفت مناطق مركزي ايران، شركت ملي پالايش وپخش و شركت بهره‌برداري نفت و گازشرق

ذینفعان خارج از سازمان : وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و مجلس شوراي اسلامي

سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٠
اجزاء سامانه : •جداول و پارامترها
•گزارشات ريزاسناد هزينه
•گزارشات ترازنامه و پيوست
•صورتهاي مالي سود و زيان
•گزارشات حسابرسي


 
 
امتیاز دهی