چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه یکنواخت تطبیق حساب‌ها

هدف : تطبیق کلیه حسابهای وام مسکن (کارمندی و کارگری)، وام پس‌انداز (کارگری و کارمندی) و وام اضطراری کارکنان شاغل بازنشسته صنعت نفت از نظر پرداخت و کسور
گستره و حجم فعالیت : کارکنان‌چهارشرکت‌اصلی نفت (پالایش و پخش، پتروشیمی و گاز) حدود١٠٠هزار نفر .
نوع اجراء : غیرپیوسته (Batch) شامل بیش از ٥٠ برنامه کاربردی
قابلیت اجراء : متمرکز با دورة زمانی سالیانه
ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٧٠
اجزاء سامانه :
•جمع‌آوری اطلاعات
•ویرایش اطلاعات
•محاسبات
•گزارشات


 
 
امتیاز دهی