چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه یکنواخت دفاتر مالی امور صندوق‌ها

هدف : ایجاد بانک اطلاعاتی از طریق ورود ثبت اطلاعات مالی
گستره و حجم فعالیت : اطلاعات مالی کلیه کارکنان صنعت نفت شاغل و بازنشسته.
نوع اجراء : پیوسته (Online) شامل بیش از ٦٠ برنامه کاربردی
قابلیت اجراء : سامانه به صورت لحظه‌ای بروزرسانی میشود و گزارشات بصورت ماهیانه و سالیانه تهیه میگردند.
ذینفعان داخل سازمان : امور صندوقها
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٧
اجزاء سامانه :
•جداول
•پارامتراها
•اسناد مالی
•سندرسی
•تائید اسناد
•سطوح دسترسی
•امنیت اطلاعات
•گزارشات

 
 
امتیاز دهی