چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه دریافت کارت تور نوروزی محمودآباد برای بازشستگان / شاغلین

هدف : دریافت کارت تور محمودآباد از طریق سایت در جهت تسهیل و تسریع در فرآیند دریافت کارت تور محمودآباد
گستره و حجم فعالیت : تمام شاغلین و بازنشستگان صنعت نفت.
نوع اجراء : پیوسته
قابلیت اجراء : Client - Server و ارتباط مستقیم با بانک اطلاعاتی سیستم جامع
ذینفعان داخل سازمان : چهار شرکت اصلی و صندوق بازنشستگی
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨
اجزاء سامانه :
•بخش Login برای بازنشستگان که شامل شمارة کارمندی و شمارة حساب می‌باشد .
•فرم چاپ کارت تور محمودآباد که دارای بارکدی است که از طریق این بارکد صحت کارت شناسایی می‌شود .


 
 
امتیاز دهی