چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه جامع اطلاعات نیروهای پیمانکار صنعت نفت

هدف : 
       • جمع آوری اطلاعات نیروهای پیمانکار و ثبت اطلاعات آنها و قرارداد آن به صورت OnLine
       • گزارشگیری
      • ساماندهی به جذب نیروهای پیمانکار
گستره و حجم فعالیت : این سامانه در بر گیرنده کلیه فرآیندهای مربوط به پیمانکاران در سطح صنعت نفت اعم از بخش مالی، ثبت اطلاعات و گزارشگیری می باشد. .
نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت
ذینفعان داخل سازمان : شرکت ملی نفت، پالایش و پخش، گاز، پتروشیمی و بقیه شرکت های اصلی و فرعی
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
اجزاء سامانه :
•ایجاد شرکت‌های پیمانکاری
•ایجاد نیروی پیمانکار
•ایجاد قراردادهای نیروهای پیمانکار
•گزارشات مورد نیاز برای پیمایش نیروهای پیمانکار و قراردادهایشان

توضیحات : این سامانه در بخش گزارشات طبق نیازهای چهار شرکت در حال توسعه است.
 
 
امتیاز دهی