چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه ارزیابی شرکت های پیمانکاری حراست

هدف : ثبت اطلاعات مربوط به شرکت های پیمانکاری که در زمینه حراست فعالیت می کنند.
گستره و حجم فعالیت : ثبت اطلاعات جزئی شرکتها، اعضای هیئت مدیره و . . . از جمله فعالیت های این سامانه می باشند.
نوع اجراء : برخط (OnLine)
قابلیت اجراء : اینترانت
ذینفعان داخل سازمان : سازمان حراست شرکت ملی نفت ایران
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨
اجزاء سامانه :
•ثبت مشخصات کامل شرکتها طبق آیین‌نامه شامل (اساسنامه ، ترازنامه، مفاصاحساب و . . . )
•ثبت مشخصات کامل مدیر عامل ، اعضای هیئت مدیره و نمایندگان شرکتها و افراد تحت تکفل آنها به همراه ارسال گواهی عدم سوءپیشینه ، گواهی سلامت و . . .


 
 
امتیاز دهی