چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه نوین مدیریت عملکرد کارکنان صنعت نفت
Employees Performance Management System (EPMS)


هدف : 
       • طراحی روش جدید ارزیابی کارکنان
      • تقسیم بندی وظایف در بین کارکنان به روش بهینه
      • طراحی فرم های پیشرفت عملکرد
گستره و حجم فعالیت : این سامانه ارزیابی کلیه کارکنان، گزارش گیری از وظایف محوله و بانک اطلاعاتی تمام کارکنان را تحت پوشش قرار می دهد.
نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت
ذینفعان داخل سازمان : کلیه کارکنان صنعت نفت
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
اجزاء سامانه :
•کنترل دسترسی کاربران در سطح Data و در سطح Application
•جمع‌آوری اطلاعات و تصحیح داده‌ها توسط سرپرستان
•فرآیندهای استانداردسازی محتوا
•گزارشات ارجاع و پیشرفت کار


 
 
امتیاز دهی