چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه اراضی صنعت نفت

هدف : 
       • ساماندهی اطلاعات اراضی در اختیار شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت
     • امکان ثبت اطلاعات مرتبط با مساحت زمین، موقعیت جغرافیایی، نوع و سهولت دسترسی به اطلاعات زمین
      • اطلاع رسانی به متقاضیان پذیرفته شده

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه فرآیند های مربوط به اراضی صنعت نفت را تحت پوشش قرار می دهد.
نوع اجراء : به صورت برخط (OnLine)
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت
ذینفعان داخل سازمان : دفتر وزارتی صنعت نفت
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
 
 
امتیاز دهی