چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 سامانه اطلاعات پروژه های طرح کمک به عمران مناطق

هدف : 
       • جمع آوری و نگهداری اطلاعات کلیه پروژه هایی که طرح کمک به عمران مناطق در حال انجام می باشد.
      • دریافت گزارشات و آمار دسته بندی شده از تعداد، میزان پیشرفت فیزیکی و پیشرفت مالی و جزئیات قراردادهای هر پروژه

گستره و حجم فعالیت : گستره کار در حدود ٤٠٠٠ پروژه بوده که در حال حاضر روند رو به رشدی دارد. حجم کار مراحل ورود اطلاعات در حالت عادی در حدود روزی ٥٠ تراکنش می باشد.
نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت
ذینفعان داخل سازمان : واحد طرح کمک به عمران مناطق
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
 
 
امتیاز دهی