یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه جذب دانش‌آموختگان ممتاز
هدف :
     • تسریع در امور ثبت نام ممتازین جهت گزینش و استخدام در صنعت نفت
     • جلوگیری از حضور بی مورد متقاضیان ممتاز در ادارات صنعت نفت به خاطر امر استخدام
     • ساماندهی اطلاعات ممتازین
     • کسب گزارشات آماری از مشخصات ممتازین
     • جلوگیری از تماسهای بعدی متقاضیان به منظور اطلاع از وضعیت خود بعد از مصاحبه
     • ثبت نتایج مصاحبه ها و اطلاع رسانی نتایج مصاحبه ها به سایر واحد های متقاضی ممتاز

گستره و حجم فعالیت : این سامانه کلیه فعالیتهای مربوط به ثبت نام ممتازین را در بر می گیرد. کلیه ممتازین می توانند از این سامانه جهت ثبت نام استفده کنند و نتیجه ثبت نام را در این سامانه پیگیری کنند.
نوع اجراء : بر خط (Online)
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت
ذینفعان داخل سازمان : معاونت برنامه ریزی وتجهیزمنابع انسانی، تامین نیروی انسانی
ذینفعان خارج از سازمان : ممتازین متقاضی ثبت نام
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨
اجزاء سامانه :
  • جداول
    فرمهای دریافت اطلاعات افراد و مدیریت اطلاعات
  • گزارشات اطلاعات موجود
    ثبت نتایج مصاحبه صورت گرفته برروی افراد
 
امتیاز دهی