یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه انتخاب کارکنان نمونه صنعت نفت
هدف : تسهیل و تسریع در فرآیند انتخاب کارمندان، مدیران و بازنشستگان نمونه صنعت نفت و تبدیل آن از حالت کاغذی و دستی به سیستم تحت وب
گستره و حجم فعالیت : تمام شاغلین و بازنشستگان مجاز (طبق آیین‌نامه جشنواره شهید رجایی) در صنعت نفت
نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها و استقلال و عدم تمرکز در اجرا
قابلیت اجراء : Client-Server با اجرای سالانه مطابق با زمانبندی جشنواره شهید رجایی صنعت نفت
ذینفعان داخل سازمان : چهار شرکت اصلی، ستاد وزارت نفت و صندوق بازنشستگی انسانی
ذینفعان خارج از سازمان :
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨
اجزاء سامانه :
  • انتخاب اولیه و ثبت امتیازات
    تائید، حذف و ارجاع افراد انتخاب شده در سطح شرکتهای اصلی
  • تائید نهایی، حذف یا ارجاع افراد انتخاب شده توسط ستاد برگزاری جشنواره
     

 
 
امتیاز دهی