یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه مدیریت دارائیهای شبکه

هدف : 
      • ثبت اطلاعات مربوط به تجهیزات سخت افزاری واحد شبکه فاوا
     • ثبت و مشاهده میزان موجودی کالاها و نحوه مصرف تجهیزات
گستره و حجم فعالیت : این سامانه مورد استفاده واحد شبکه فاوا می باشد ، ثبت کالاهای مصرفی و نصبی، مصرف کالاهای نصبی در محل مورد نظر و . . . از فعالیت های این سامانه می باشد.
نوع اجراء : بر خط (OnLine)
قابلیت اجراء : اینترانت
ذینفعان داخل سازمان : واحد شبکه فاوا
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٨
اجزاء سامانه : •کالاهای مصرفی
      - در این بخش ابتدا کالاها ثبت می‌شوند .
       - در بخش بعد سوابق خرید انواع کالاها قابل ثبت و مشاهده می‌باشد، که افزایش موجودی نیز در این بخش انجام می‌شود .
       - در بخش بعد سوابق مصرف کالاها قابل ثبت و مشاهده می‌باشد .
•کالاهای نصبی
      - در این بخش همانند کالاهای مصرفی ابتدا کالاها ثبت می‌شوند بعد از ثبت چهار فعالیت ، تخصیص به ساختمان ، رها سازی از ساختمان ، تخصیص به کالا و رها سازی از کالا انجام خواهد شد .


 
 
امتیاز دهی