یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه کنترل دسترسی کاربران

هدف : 
      • ساماندهی سطح دسترسی کاربران به سامانه های موجود
     • اتصال به سامانه ها از طریق نام کاربری و کلمه عبور
     • امکان تقسیم بندی کاربران در گروه های مختلف
گستره و حجم فعالیت : این سامانه شامل درخت سامانه ، صفحات سامانه ،فعالیت ها، تعیین دامنه فعالیتها همراه با سطوح دسترسی متفاوت، امکان ایجاد نقش، امکان ایجاد گروه و اختصاص نقش به کاربران
نوع اجراء : بر خط (Online) با قابلیت تمرکز داده ها
قابلیت اجراء : از طریق اینترانت و اینترنت
ذینفعان داخل سازمان : کلیه شرکتها ی اصلی و فرعی صنعت نفت
ذینفعان خارج از سازمان : 
سال شروع بهره‌برداری : ١٣٨٩
اجزاء سامانه : •تعریف سامانه
      - تعریف صفحات سامانه
      - تعریف فعالیتهای هر صفحه
•تعریف درخت سامانه براساس صفحات آن
      - تعریف گروه
      - تعریف نقش
      - اختصاص فعالیت به نقش
      - اختصاص کاربر به گروه
      - اختصاص نقش به گروه
•تعریف دامنه‌ها
      - تعریف دامنه جهت تعیین سطوح دسترسی مختلف برای کاربران admin می‌باشد .

 
 
امتیاز دهی