یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 برنامه راهبردی و معماری سازمانی فاوای نفت (Strategic Plan & Enterprise Architecture)

شرح:
به منظور همگرایی با هداف عالیه و چابک نمودن کسب و کار شرکت ملی نفت ایران مبتنی بر فاوا و تدوین نقشه راه اثربخش فاوا در راستای کسب و کار بالادستی صنعت نفت

محدوده:
بالادستی صنعت نفت ایران و در سطح کلان
وضعیت:
در مراحل تهیه شرح خدمات
نحوه تامین بودجه:
مستقیم از بودجه شرکت ملی نفت ایران
 
 
امتیاز دهی