یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه کارت امتیازی متوازن (Balanced Scored Card System)

شرح:
از جمله نظام های نوین مدیریتی برای همسویی استراتژی ها تا سطح عملیات و سامانه ای برای ارزیابی عملکرد که فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدامات اساسی در خصوص شناسایی و استقرار را در دست دارد.
محدوده:
فاوای نفت (در حال حاضر)
وضعیت:
آغاز استقرار در فاوای نفت
نحوه تامین بودجه:
تاکنون داخلی با امکان از طریق پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزاد
 
امتیاز دهی