یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 سامانه مدیریت فرایندهای کسب و کار (Business Process Management System)

شرح:

حصول BPR مبتنی بر فاوا در کلیه فرایندهای زنجیره ارزش در حوزه بالا دستی صنعت نفت
محدوده:
شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه
وضعیت:
در مرحله تدوین طرح و بررسی های اولیه جهت تدوین ساختار مناسب به دستور هیئت محترم دولت و نیاز عدیده شرکت ملی نفت ایران
نحوه تامین بودجه:
از طریق مستقیم یا پروژه های تحقیقاتی – سرمایه گذاری آزاد
 
امتیاز دهی