یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 دیسپچنیگ شرکت ملی نفت ایران (NIOC Dispatching)

شرح:
شاهرگ جیاتی ارتباطات جهت نقل و انتقالات نفت خام، گاز و فراورده های نفتی بر روی بستر گسترده لوله های موجود در سراسر کشور
محدوده:
بالادستی و پایین دستی صنعت نفت
وضعیت:
در حال ساخت سامانه
نحوه تامین بودجه:
مرحله اول از بودجه شرکت ملی نفت ایران


 
 
امتیاز دهی