سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1398 ارتباط باما

جهت تماس با ما و ارائه هرگونه نظر و پیشنهاد می توانید باشماره تلفن های زیر ارتباط برقرار کنید:


خط شرکتی   ٢٤٩٥٠ - ٢٣٤٨٢ - ٢٣٤٨٣ 
خط شهری   ٦١٦٢٤٩٥٠ - ٦١٦٢٣٤٨٢ - ٦١٦٢٣٤٨٣ 
تلفکس   ٨٨٩٤٦٠١٥ 
پست الکترونیک:  fictinfo@nioc.ir 
آدرس:  مركزي جديد شركت ملي نفت - طبقه چهارم -اتاق 423 

 
امتیاز دهی