غرفه شرکت ملی نفت ایران در چهارمین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه نفت
فاوا به‎دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران
 

غرفه شرکت ملی نفت ایران در چهارمین روز از بیست و چهارمین نمایشگاه نفت
فاوا به‎دنبال صنعت نفت یادگیرنده است/ پشتیبانی 85 سامانه فعال در فاوای نفت
نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران
1