1397/10/29 شنبه نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران نشست هم اندیشی مدیران فاوای شرکت ملی نفت ایران مورخ 29 بهمن در سالن شهید بهشتی وزارت نفت برگزار گردید.
   

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر